TÜRAVAKUZEM - Türkiye Avukatları Vakfı Uzaktan Eğitim Merkezi

Türkiye Avukatları Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı yönetim kurulunda görev yapan aşağıda isimleri yazılı olan bizler, 05/12/2014 tarih ve 44 sayılı yönetim kurulu kararımızla,

MİSYONU;

Avukat, Stj. Avukat ve Hukukçuların hukuki konulardaki güncel beklentilerini tespit ederek, tespit edilen bu konularda uzaktan eğitim yoluyla sertifikalı ileri eğitim programları, staj eğitim programları, meslek içi eğitim programları düzenlemek, bu hizmetlerimize zaman ve mekana bağlı kalmadan erişimi sağlamak, hizmet yelpazemizi toplumun her kesimine en hızlı, en ucuz ve en yararlı şekilde yansıtmak, avukatlık meslek kuralları ve etik değerlerin bilincinde, dünya ve ülke standartları ölçeğinde faaliyet gösteren ve takip edenlerin en üst düzeyde faydalanmalarını ve bu konulardaki memnuniyetini herşeyin üstünde tutan,

VİZYONU;

E-öğrenme yoluyla; aktif, interaktif şekilde geniş eğitici kadroların engin bilgi ve deneyimlerini sunacağı, sertifikalı ileri eğitim, meslek içi eğitim ve staj eğitim programlarıyla, mesleğimize ve meslektaşlarımıza zaman ve mekana bağlı kalmaksızın hizmet sunan, sunulan bu hizmetlerle mesleki gelişimlerine katkı sağlayan ve kariyerlerinde fark yaratan, bu nedenle de hukuk ve meslek camiamızda öncelikle aranan, Atatürk ilke ve devrimlerine, yargı bağımsızlığına, hukukun üstünlüğüne, avukatlık meslek kurallarına bağlı olmayı benimseyip ilke edinen, Türkiye Avukatlar Vakfı bünyesinde halen sürdürdüğümüz faaliyetlerimizi zenginleştirip, çeşitlendirerek ismi TÜRAVAKUZEM olan uzaktan eğitim merkezi kurulmasına karar vermiştir.